Utan Fakturinos hjälp hade inte vårt mål varit möjligt

Henrik har drivit MC-sajten som säljer bland annat MC-kläder i 12 år. Det är en säsongsbaserad bransch som säljer som mest under sommarmånaderna och mindre på vintern. Företaget har länge velat köpa in egna varumärken och påverka design, produktion och leverans. För att nå det målet behöver de ta ett företagslån. “Vi vill inte vara fast hos svenska lokala leverantörer och sälja samma sak som alla andra och utan det här lånet hade det inte varit möjligt att göra vår egna grej”, berättar Henrik.

Jag blev förvånad att det gick så snabbt och smidigt hos Fakturino

“Det svåraste med företagande är helt klart att få tag i kapital“, berättar Henrik och menar på att man såklart behöver en bra affärsidé men att det sedan inte är lätt att få tag i kapital utan att till exempel sälja företaget till en investerare. “Vanliga banker gör det så långdraget så det nästan är löjligt. En process hos Fakturino tog tre dagar från förfrågan tills jag hade pengarna på kontot. Den processen hade tagit 3 månader om jag hade gått direkt till en storbank” , berättar Henrik.

Det är stor skillnad att få hjälp hos Fakturino än att gå direkt till en bank

Henrik berättar att det är mycket annat man behöver tänka på i företaget förutom likviditeten. “Likviditeten är en stor del men samtidigt en liten del i verksamheten. Det är mycket bättre att det tar tre månader att ta fram en riktigt bra produkt och att det sedan tar tre dagar att få pengarna”. Företaget har få anställda och har inte tid att sitta och granska likviditeten hela tiden och framförallt inte tid att vänta månader för att få ett svar från bankerna. “När jag pratade med banken i våras var dem väldigt långsamma och allmänt ointresserade och jag blev förvånad över att det var så enkelt hos Fakturino” berättar Henrik.

Vill du också jämföra företagsfinansiering hos Fakturino?

Fakturino är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering och hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen för ditt företag. Fakturino har enbart i Sverige hjälpt över 11 000 företagare att jämföra finansiering direkt på deras plattform och är idag verksamma i Sverige , Estland och Holland. Sedan 2018 är Fakturino en del av Bonnier News.
På Fakturinos plattform kan du snabbt och enkelt jämföra bland upp till 30 banker och finansbolag. Jämförelsen är alltid kostnadsfri, aldrig bindande och du har tillgång till en expert om du undrar något. Du kan logga in i plattformen för att se vilka bud du fått och när du har gjort ditt val så kan du tryggt och säkert signera med Bank-ID.

Lättnader för företag i och med coronapandemin

Efter coronavirusets utbrott har regeringen presenterat en rad stödinsatser som ska göra det enklare för företag att klara sig igenom krisen. Här är några av de lättnader som hittills har lagts fram.

 

Korttidspermittering

För att låta företag behålla sin anställda har regeringen erbjudit så kallad korttidspermittering. Det innebär att anställda som mest kan gå ner till 40 procent av arbetstiden men behålla 92 procent av lönen. Företaget står då bara för ungefär hälften av kostnaden för den nya lönen medan staten betalar resten. Även vissa sociala avgifter minskas.

 

Statlig lånegaranti

Regeringen och stödpartierna inför en statlig lånegaranti för små och medelstora företag som ska förenkla för dem att klara sin finansiering. Lånen är begränsade till max 75 miljoner kronor per företag och ska framförallt gå till vanliga löner – inte bonusar, vinstuttag eller liknande. Garantin administreras av Riksgäldskontoret och lånen ges ut via bankerna.

 

Förenklad deklaration

I krisens spår har många förtag problem att hinna rapportera rätt uppgifter i tid. Därför har Skatteverket infört vissa regellättnader som är specifika för varje bolagsform. Dessutom avstår man från att utkräva personligt betalningsansvar för skatteskulder som ”omfattas av tillfälligt anstånd på grund av effekter av coronaviruset”. Se mer info på skatteverket.se

 

Källa: Regeringen.se och Skatteverket.se

Nu krävs det bara 25 000 kr för att starta ett aktiebolag

I slutet av förra året beslutade riksdagen att halvera kravet för aktiekapital i nystartade aktiebolag. Den tidigare gränsen låg på 50 000 kronor men från och med 1 januari 2020 räcker det alltså med 25 000 kronor i aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag.

Aktiekapital är det kapital som måste finnas i bolaget från start och motsvaras av de aktier som bolagets ägare har. Det är alltså inte en avgift, utan ett värde som ska finnas i företaget. Aktiekapitalet kan utgöras av kontanter eller egendom som är kopplad till företaget.

Den nya gränsen betyder att fler företagare nu kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagsformen innebär. Till exempel kan man nämna:

  • utdelningar och andra skatteförmåner
  • lägre personlig risk, eftersom aktiebolaget räknas som en juridisk person
  • enklare att ta lån, tydligt avskilt från ens privatekonomi
  • enklare att ha anställda

Förändringen gäller bara för företag som har startats efter 1 januari 2020, men befintliga aktiebolag kan ansöka om att minska sitt aktiekapital.

 

Källa: Regeringen.se, Verksamt.se

Nya europeiska betaltjänstdirektiv som påverkar e-handel

Vid årsskiftet infördes en samling nya bokföringsregler och lagändringar som påverkar företagare och lönearbetare. Till exempel höjdes brytpunkten för statlig skatt till 42 000 kronor, bolagsskatten sänktes till 20,6 procent och ett nytt system för karenstid infördes.

I somras trädde ytterligare regler i kraft. De gällde bland annat det uppmärksammade rökförbudet, samt sänkt moms på e-böcker och digitala tidningar.

En annan ny regel som påverkar många småföretagare är de nya betaltjänstdirektiven som har börjat gälla på EU-nivå. Reglerna går i korthet ut på att det ska bli enklare och säkrare för konsumenter att handla över landgränserna inom EU. Banker och betaltjänsteföretag måste nu kunna erbjuda tjänster som är direkt kopplade till kunders bankkonton.

För dig som driver en webbshop innebär detta att det nu är smidigare för kunder från andra EU-länder att handla hos dig. Syftet med lagen är underlätta både för kunder och säljare på en europeisk e-handelsmarknad.

 

Källa: Finansinspektionen