Lättnader för företag i och med coronapandemin

Efter coronavirusets utbrott har regeringen presenterat en rad stödinsatser som ska göra det enklare för företag att klara sig igenom krisen. Här är några av de lättnader som hittills har lagts fram.

 

Korttidspermittering

För att låta företag behålla sin anställda har regeringen erbjudit så kallad korttidspermittering. Det innebär att anställda som mest kan gå ner till 40 procent av arbetstiden men behålla 92 procent av lönen. Företaget står då bara för ungefär hälften av kostnaden för den nya lönen medan staten betalar resten. Även vissa sociala avgifter minskas.

 

Statlig lånegaranti

Regeringen och stödpartierna inför en statlig lånegaranti för små och medelstora företag som ska förenkla för dem att klara sin finansiering. Lånen är begränsade till max 75 miljoner kronor per företag och ska framförallt gå till vanliga löner – inte bonusar, vinstuttag eller liknande. Garantin administreras av Riksgäldskontoret och lånen ges ut via bankerna.

 

Förenklad deklaration

I krisens spår har många förtag problem att hinna rapportera rätt uppgifter i tid. Därför har Skatteverket infört vissa regellättnader som är specifika för varje bolagsform. Dessutom avstår man från att utkräva personligt betalningsansvar för skatteskulder som ”omfattas av tillfälligt anstånd på grund av effekter av coronaviruset”. Se mer info på skatteverket.se

 

Källa: Regeringen.se och Skatteverket.se

Lättnader för företag i och med coronapandemin2020-07-05T00:02:54+02:00

Nu krävs det bara 25 000 kr för att starta ett aktiebolag

I slutet av förra året beslutade riksdagen att halvera kravet för aktiekapital i nystartade aktiebolag. Den tidigare gränsen låg på 50 000 kronor men från och med 1 januari 2020 räcker det alltså med 25 000 kronor i aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag.

Aktiekapital är det kapital som måste finnas i bolaget från start och motsvaras av de aktier som bolagets ägare har. Det är alltså inte en avgift, utan ett värde som ska finnas i företaget. Aktiekapitalet kan utgöras av kontanter eller egendom som är kopplad till företaget.

Den nya gränsen betyder att fler företagare nu kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagsformen innebär. Till exempel kan man nämna:

  • utdelningar och andra skatteförmåner
  • lägre personlig risk, eftersom aktiebolaget räknas som en juridisk person
  • enklare att ta lån, tydligt avskilt från ens privatekonomi
  • enklare att ha anställda

Förändringen gäller bara för företag som har startats efter 1 januari 2020, men befintliga aktiebolag kan ansöka om att minska sitt aktiekapital.

 

Källa: Regeringen.se, Verksamt.se

Nu krävs det bara 25 000 kr för att starta ett aktiebolag2020-04-19T20:39:56+02:00
Go to Top